Yhteystiedot

Yläneen yhtenäiskoulu

Koulutie 14
21900 YLÄNE

Rehtori Jaakko Heikkilä

matkapuh. 050 590 6733

Toimistosihteeri Salme Mattila, Puh. 040-6722940

Apulaisrehtori Heidi Jurkola 040-6722961

Sähköposti: ylaneen.yhtenaiskoulu@poytya.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@poytya.fi

 

Henkilökunta

Opettajat, oppiaineet ja valvontaluokat

Marko Aaltonen: luokanopettaja, 4. luokka, luokkien 1-5 oppilastiimin ohjaaja sekä 6-9 oppilaskunnan ohjaaja. Apulaisrehtorin sijainen

Tiina Autere: kotitalous, virkavapaalla sij. Tarja Ketola

Jaakko Heikkilä: rehtori, uskonto, matematiikka

Jemina Ilkka: erityisluokanopettaja, pienryhmä 6.-9. lk, 9. luokan luokanvalvoja

Heidi Jurkola: apulaisrehtori, luokanopettaja, 2. luokka

Sirpa Kangas: luokanopettaja, 3.  luokka, virkavapaalla 1.2.2018-31.1.2019 , sijainen Teija Metsälä

Sari Koivu: äidinkieli, 7. luokan luokanvalvoja

Maija-Liisa Laaksonen: laaja-alainen erityisopettaja,  puh. 040-8437104

Jorma Laine: luokanopettaja 5. luokka

Hanna Launela: atk, fysiikka ja kemia, matematiikka, 8. luokan luokanvalvoja

Mika Lamppu: yhteiskuntaoppi, historia, yrittäjyyskasvatus

Turo Lento: musiikki

Jenni Naapanki: kuvataide, englanti, opo, 6. luokan luokanvalvoja, puh. 040 8465466

Päivi Pentinmäki: ruotsi, saksa, terveystieto

Leena Piitulainen: englanti, ranska

Anna-Mari Pökkönen: luokanopettaja, 1. luokka, musiikki

Paula Santanen: erityisluokanopettaja, 1.-5. lk pienryhmä

Carita Sunell-Niskanen: biologia, maantieto, liikunta tytöt

Toimistosihteeri Salme Mattila

Laitoshuoltaja Sirpa Lento

Siivouspalvelu Kuura

Koulunkäynnin ohjaajat Tuija Hätälä, Kirsi Ojala, Päivi Uusitalo

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .