Poissaolot

Oppilaan koulumenestykselle on tärkeää, että hän käy säännöllisesti koulua. Mikäli oppilas joutuu olemaan poissa koulusta esim. sairauden vuoksi, huoltajan tulee ilmoittaa asiasta Wilmassa tai soittamalla luokanopettajalle/luokanvalvojalle mahdollisimman pian. (Opettajainhuoneen puh. 040-6722940)

 

Jos poissaolon syy on ennalta tiedossa, oppilaan tulee pyytää lupa poissaoloon kirjallisesti luokanvalvojalta/luokanopettajalta (enintään kolme päivää) tai rehtorilta (yli kolme päivää). Näiden harkinnanvaraisten poissaolojen anominen tehdään Wilman kautta.

TOIVOMME, ETTÄ KÄYTÄTTE KOULUN LOMA-AIKOJA MATKUSTELUUN SEKÄ HARKINTAA LOMA-ANOMUKSIA TEHDESSÄNNE.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .