Oppilashuolto

TERVEYDENHOITAJA Tarja Kuusela 050 516 9248

Koululla keskiviikkoisin ja perjantaisin. Ilman ajanvarausta toimiva avovastaanotto on ke ja pe klo 10.30 - 11.00.  Yhteydenotot Wilman kautta tai puhelimitse.

KOULULÄÄKÄRI Susanna Nyberg-Simola

Ajanvaraus terveydenhoitajan kautta. Akuuteissa, sairaanhoidollisissa asioissa ohjataan omalääkärin vastaanotolle.

HAMMASLÄÄKÄRI  Heli Kriikkula 02 48641330 terveyskeskuksessa

PSYKOLOGI Santtu Forsström 040 8493 132

Koululla maanantaisin ja tiistaisin. Koulupsykologi ohjaa ja tukee oppilaita opiskelussa, kehittymisessä ja elämäntilanteeseen liittyvissä haasteissa. Tarvittaessa koulupsykologi tekee myös oppimisvaikeustutkimuksia, joista sovitaan yhteistyössä koulun ja kodin kanssa. Oppilas voi hakeutua psykologin asiakkaaksi itse, luokanvalvojan tai luokanopettajan, opinto-ohjaajan tai vanhempien aloitteesta. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

KURAATTORI Mikko Oravakangas  0400 484 519

Tavattavissa koululla joka toinen torstai. Kuraattorin tehtävänä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä erityisesti onglematilanteissa, jotka liittyvät koulunkäyntiin, kotiolosuhteisiin tai kasvuun ja kehitykseen. Tämän lisäksi kuraattorin tehtävänä on edistää kouluyhteisön hyvinvointia sekä sosiaalisten näkökohtien huomioonottamista opetus- ja kasvatustyössä. Oppilaat voivat tulla keskustelemaan kuraattorin kanssa suoraan tai varata ajan joko soittamalla tai Wilman kautta. Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos huoli omasta lapsesta herää. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

SOSIAALIOHJAAJA  Marke Haapanen 040 581 2690

ERITYISOPETTAJA  Eeva Fransman 040 8437 104

ERITYISOPETTAJA Tiina Salminen 040 6723 184

ERITYISOPETTAJA Paula Santanen 040 6723 035

 

OPPILASHUOLTORYHMÄ

Oppilashuollolla tarkoitetaan opiskelun ja hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytysten lisäävää toimintaa oppilaitostyössä.

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (KOR) vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän puheenjohtajana toimii rehtori. Lisäksi siihen kuuluvat kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, erityisopettajat, opinto-ohjaaja, oppilaiden ja huoltajien edustajat sekä tarvittaessa koulukuraattori, koululääkäri ja sosiaalitoimen edustaja. Ryhmään voi tarvittaessa osallistua myös muita oppilashuoltotyön edustajia.

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu noin 2-4 kertaa lukuvuodessa. Huoltajat voivat halutessaan ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmään.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .