Kestävä kehitys

 

Yläneen yhtenäiskoulussa kaikessa perusopetuksessa korostetaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä vastuuta jokaisen ihmisen omista toiminnoista luonnon ehdot huomioiden. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä huomioidaan kaikissa aineissa, erityisesti biologiassa, maantiedossa, kemiassa ja kotitaloudessa. Koulussamme pyritään jatkuvasti kehittämään ympäristöä säästäviä toimia, kuten kierrätystä ja lajittelua.

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .